Sorry, your browser doesn't support canvas. Please try another.

I. TỔNG QUÁT VỀ "VÒNG QUAY PHÁT LỘC"

“VÒNG QUAY PHÁT LỘC” được tổ chức bởi Công ty cổ phần truyền thông Thương hiệu Việt nổi tiếng, nhằm mục đích tạo sân chơi lành mạnh cho các thành viên ủng hộ chúng tôi.

Đối tượng tham gia:

"Tất cả công dân Việt Nam đang sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam."

Thời gian thực hiện:

05/01 – 31/12/2021

II. THỂ LỆ VÀ CÁCH THỨC THỰC HIỆN

Thể lệ: 

* Giải thưởng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt. 

* BTC sẽ tự động liên hệ với người trúng thưởng khi nhận được yêu cầu đổi thưởng.

III. NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN LỢI

BTC với sự đồng ý của người tham dự cuộc thi sẽ được phép sử dụng tên tuổi, hình ảnh của người tham dự trên các phương tiện truyền thông mà không phải thanh toán bất kỳ khoản phí nào khác.

Trong trường hợp có tranh chấp về tính hợp lệ của việc trúng giải, quyết định của BTC sẽ có giá trị cuối cùng.

Nếu người tham dự có khiếu nại về chương trình, BTC sẽ trực tiếp giải quyết. Nếu hai bên không thỏa thuận được thì tranh chấp sẽ được giải quyết theo các quy định pháp luật hiện hành của Nhà Nước Việt Nam.

BTC không giải quyết bất cứ tranh chấp nào xảy ra sau khi giải thưởng đã được trao hợp lệ theo yêu cầu của BTC.

Đối tượng không được tham dự chương trình: đối tượng thuộc nội bộ trong BTC chương trình, thuộc nội bộ Công ty cổ phần truyền thông Thương hiệu Việt nổi tiếng.